Reduktie ontgrondingskuilen door sedimenttransport