De toepasbaarheid van de SUR-meting voor ultrafiltratie van rwzi-effluent