Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"