Stormvloedkering Oosterschelde: Relatie lengte bodembescherming en toegestane maximale ontgrondingsdiepte