De katalytische ontleding van waterstofperoxyde aan metallische katalysatoren