Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules