Probabilistische analyse voor het lozingsmiddel bij Bath