Geochemisch-biologisch onderzoek naar het voorkomen van zware metalen in de Nederlandse zoetwatergebieden: Interimverslag over de werkzaamheden 1977-1978