Korte opmerkingen naar aanleiding van de kritiek van prof Thijsse op het Voorlopig Rapport