Diffusiemetingen bij permanente stroming in een vertrokken Waalmodel