De bestaande woningvoorraad: Uitdagend en waardevol