Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken opgemaakt door den ingenieur van den Rijswaterstaat jhr. G.W. v.d. Does