Onderzoeksprogramma kennisleemtes Steenbekledingen - Software ontwikkeling en toepassing voor kwantificering van golfklappen, fase 2