Kostenberekening voor de verschillende deelobjecten in het Grevelingenbekken, uitgaande van de inrichtingsschets 1967 t.b.v. de kosten-/batenanalyse