Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer