Consolidatie aspecten bij het ontwerp van bergingslocaties voor verontreinigde baggerspecie