AANVULLINGEN EN OPMERKINGEN BETREFFENDE REACTIE TU DELFT OP HET MARIN RAPPORT: RUIMTEBESLAG VAN MANOEUVRES MET VAARTUIGEN VOOR PASSAGIERSVERVOER IN AMSTERDAM Rap.no:29718.600-1-MSCN-rev.2dd.23 sept. 2016