Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel I: Maatschappelijke prestaties