Dimensies van beddingvormen onder permanente stromingsomstandigheden bij hoog sedimenttransport