Handreiking natuurvriendelijke oevers: Een standplaatsbenadering