Characterization of Seasonal Influences on Asphalt Pavements with the use of Falling Weight DeflectometersBepaling van het Effect van Seizoensinvloeden op Asfaltverhardingen met behulp van Valgewichtdeflectometers