Stormvloedkering Oosterschelde: Berekening ontgrondingen door middel van schatten van a met behulp van stroomsnelheidsverdeling : notitie berekeningen