Verificatie van numeriek 2D (vertikaal)-model DISTRO aan getijgootmetingen: Verslag wiskundig onderzoek