Het gedrag van cnoidaalachtige golven op een hellende bodem