Open taludbekledingen: Invloedsfactor van minimale klemkracht, AS.98.25