Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen: Stroombeeldonderzoek bij een aantal gesloten schuiven