De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond