De basiskustlijn: Een technisch/morfologische uitwerking