Assessment of raw custom’s transport data based on container ratios; Beoordelen van onbehandelde douane transport data gebruik makend van container ratios