Experimenteel onderzoek naar de remobilisatie van zware metalen: Uitvoering experimenten vastleggen mobilisatie onder wisselende chemische en fysische omstandigheden