Zuurstofmodel Zoommeer tijdens ontzilting: Verslag onderzoek