Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: Handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport