Reproductie zouttoestand getijrivieren (XI): Tweedimensionaal onderzoek