Natuurlijke beluchting van open water tengevolge van wind: Verslag deelstudie zuurstofmodel Zoommeer