Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten