Het valgedrag van stortsteen onder invloed van stroming