De invloed van golven op een beweegbare stormvloedkering in de lagune van Venetie