Stormvloedkering Oosterschelde - tweedimensionale modellen van de monding van de Oosterschelde: Berekening stroombeeld bij wintersluitgat 1985-1986