Dijkdoorbraakprocessen: Beschrijving, doorbraakprocessen en reststerkte