Definitiestudie modellering van stroming: 3D rekenen rond constructies