Uitwisselingsprocessen tussen hoofdgeul en uiterwaard van een rivier: Een experimentele studie