Proefondervindelijk onderzoek naar het verschil in golfoverslag tussen dijken met en zonder een (Muralt) muurtje en de invloed van deze golfoverslag op het proces van dijkdoorbraak.