Ontwerp van een scheepvaartpassage voor de recreatievaart bij Katwijk