De herstructureringsbehoefte in de regio's van Zuid-Holland