Searched for:
(41 - 44 of 44)

Pages

document
Vos, M.J. (author), Groenveld, R. (author)
Het IJmond- gebied omvat de haven van Amsterdam, het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden. De probleemstelling richt zich op de planningsmethodiek voor de afwikkeling van de scheepvaart in dit gebied. Het afstudeerproject (in opdracht van DGSM) betreft het ontwikkelen van een simulatiemodel waarin de gehanteerde planningsmethodiek opgenomen...
master thesis 1991
document
Vos, M.J. (author)
HYDROLIN gaat de mogelijkheden bieden om meetseries van neerslag en afvoer te verwerken in diverse modellen. Na de invoer van de meetseries via het toetsenbord kunnen hieraan diverse bewerkingen worden gedaan, zoals het aanbrengen van verliezen en scheidingen, teneinde met een keuze uit een scala van modellen een neerslag - afvoerrelatie af te...
student report 1988
document
Vos, M.J. (author)
Deelontwerp met detailberekeningen van de kademuur van de te ontwerpen Zeekade aan de Noordzijde van de Britanniëhaven te Rotterdam. Ontwerp van de damwand, de trek- en drukpalen en de dimensies van een L-vormige ontlastvloer.
student report 1988
document
Vos, M.J. (author)
De behandelde energieanalyse, over het totaal van arbeidsprocessen, van een asfaltgepenetreerde stortsteenglooiing beteft een studie, die is verricht, binnen van tevoren te definieren grenzen van materiaal stromen in de diverse processen - van winning van grondstoffen, transport en overslag van grondstoffen c.q. halffabricaten tot de...
master thesis 1987
Searched for:
(41 - 44 of 44)

Pages