Searched for:
(41 - 60 of 65)

Pages

document
Visser, M. (author)
Abstract—Content-based video retrieval is a complex task because of the large amount of information in single items and because databases of videos can be very large. In this paper we explore a possible solution for efficient similar item retrieval. In our experiments we combine relevant feature sets together with a learned Mahalanobis metric...
master thesis 2013
document
Visser, R.A. (author)
This graduation assignment was assigned by Peeters Produkten BV, a firm that is known for its expertise in producing chocolate spreads of which ‘Duo Penotti’ is the most renowned. Though first steps have been taken, the firm’s approach to tackle sustainability issues is not yet on strategic level. Hence, the task was given to come up with a...
master thesis 2011
document
Visser, F. (author)
Increasing fuel prices and political pressure to reduce the pollution in the mobile transport lead to new technologies for electric transport. PEEC-Power B.V. is developing a range extender for parallel hybrid vehicles and wants to contribute to the transition towards electric driving. The range extender consists of three subsystems: a...
master thesis 2011
document
Visser, R.J. (author)
master thesis 2011
document
Visser, J.J.W. (author)
There is an increased interest in green gas injection, when looking at both governmental policies and requests for green gas injection made to Dutch gas distribution system operator Liander. Alliander, as a holding, owns network operator Liander. Alliander strives for a more social role in helping society achieve its (sustainable) goals, and...
master thesis 2011
document
Visser, P.K. (author)
master thesis 2010
document
Deloo, C.P.P. (author), Straver, R. (author), Visser, M. (author)
Het doel van ons bachelorproject was om de mogelijkheden te onderzoeken voor een intuïtieve 3D editor. Deze editor moest de beperkingen van een 2D editor verhelpen. De door ons gevonden oplossing diende te worden ondersteund met een implementatie in EVE, het visualisatieplatform van TNO. Nadat het Plan van Aanpak2 geschreven was zijn we meteen...
bachelor thesis 2010
document
Visser, A.D. (author)
This thesis, analyses the performance of an Ultra Wide Band (UWB) Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) ranging system in the presence of additive white Gaussian noise (AWGN). The distortion of the UWB FMCW signal’s phase, due to noise, deteriorates its frequency spectrum components. This corrupts the multipath delay information and...
master thesis 2010
document
Visser, C.K. (author)
The graduation project is run as an internship at software company Exact. The company wants to reduce the time to market for their products. To achieve this objective, Exact wants to adopt agile development and is aiming towards the implementation of a development process that is both globally distributed and Scrum-like. The project’s goal in...
master thesis 2010
document
Visser, A. (author)
Qualitative research project into business models for communication service provision in a fully IP-based network environment.
master thesis 2010
document
Visser, I. (author)
Disasters caused by human action or nature are part of life. Preventing disasters from occurring is often not possible. Lives can be saved or lost depending on our response to the disaster. Determining the fastest route to the people in need is therefore important. The determination of this fastest route is however not straight forward, since...
master thesis 2009
document
Visser, J.J. (author)
master thesis 2008
document
Visser, W.F. (author)
master thesis 2006
document
Visser, K. (author)
master thesis 2005
document
Visser, A.M.P. (author)
master thesis 2005
document
Visser, S. (author)
master thesis 2005
document
Visser, R. (author)
Strandhoofden zijn lange smalle dammen die langs de kust worden aangelegd om structurele erosie te bestrijden. Door hun lengte onderbreken ze het natuurlijke transport van zand langs de kust geheel of gedeeltelijk. Voor het ontwerp van strandhoofden is met name de lengte en de onderlinge afstand van belang. Het is echter moeilijk om vooraf in te...
master thesis 2002
document
Visser, M. (author)
Het bewijs leveren dat binnen het stedelijk gebied van Nijmegen voldoende ruimte aanwezig is voor de woningvraag van de stad, teneinde een alternatief te bieden voor de Vinex-opgave die in de Waalsprong gerealiseerd wordt. Door middel van stedebouwkundig onderzoek is gekozen het antwoord te zoeken in inbreidingslocaties in de naoorlogse wijk...
master thesis 2002
document
Visser, J.W. (author)
Doordat er in de gemeente Nijmegen niet meer voldoende ruimte is voor verdere stadsuitbreiding, is deze bezig met plannen voor stadsuitbreiding aan de noordzijde van de Waal. Dit project wordt de Waalsprong genoemd. De bedoeling van de gemeente Nijmegen is dat er voor het jaar 2005, 6500 woningen worden gebouwd in de nieuwe woningbouwlokaties in...
master thesis 1996
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
Searched for:
(41 - 60 of 65)

Pages