Searched for: author%3A%22Holthuijsen%2C+R.J.%22
(1 - 1 of 1)
document
Holthuijsen, R.J. (author)
In de uitwerking van deze opdracht wordt een haven ontworpen waarbij alleen de technische aspecten worden bekeken. De planologische aspecten zoals behoeftebepaling en belangenafweging worden achterwege gelaten in verband met de afstudeerspecialisatie. Er is aangenomen dat de haven plaats moet bieden aan 2000 tot 2500 jachten en dat de haven...
master thesis 1983