Searched for: author%3A%22van+Dijk%2C+J.P.G.%22
(1 - 2 of 2)
document
van Dijk, J.P.G. (author)
Temperature sensors are widely integrated in high performance systems, e.g. microprocessors. If the die temperature becomes too high, the processor must throttle its clock speed to prevent reliability problems. This application requires temperature sensors that can be integrated in the same advanced technologies as the microprocessor, and that...
master thesis 2016
document
Van den Bor, J. (author), Van Dijk, J.P.G. (author)
In dit verslag behandelen we de aansturing van UAVs, afstandsbepaling tussen UAVs, communicatie tussen UAVs en collision avoidance voor een Self Deploying Sensor Swarm (SDSS). Het doel van de opdracht is om een demonstratie te maken van een SDSS waarmee bewezen kan worden dat het concept haalbaar is en dat hierin tevens ook het ‘follow-the-data’...
bachelor thesis 2013