Searched for: contributor%3A%22Brouwer%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)
document
Bruggers, M.R. (author)
The presence of water makes life possible on this planet. Our existence and our economical activities are very dependent on this resource. Proper management of the available water is therefore essential. This research is part of the operational level of quantitative water management, which concerns the daily operation of the water system...
master thesis 2004
document
Kramer, M.W. (author)
In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is een studie verricht naar de toepassing van grootschalige UV/H2O2 installaties, om te komen tot schetsontwerpen voor de installaties in Andijk en Heemskerk. De aanleiding voor een nieuwe installatie in Andijk is dat een betere desinfectie nodig is met het oog op toekomstige...
master thesis 2002
document
Schram, J.M. (author)
master thesis 2002
document
De Graaff, B.J.A. (author)
Experiments on the Vlugter gate are executed to clarify uncertainties that resulted from the mathematical modeling of the gate, for mathematical model validation purposes and to investigate the influence of the downstream water level. A Vlugter gate structure was designed for the experiments. The structure had a variable <I> angle from 35 up to...
master thesis 1998
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
document
Spaan, G.B.H. (author)
Afleiding en verificatie van vergelijkingen voor de bepaling van de stromingstoestand en de berekening van de waterstand in het geval van een onvolkomen stromingstoestand bij meet- en regelkunstwerken van het type onderspuier.
master thesis 1994
document
Van Gilst, T.B. (author)
This report is a study on the possibilities of practising irrigation & drainage at a large scale in tidal lowlands with acid sulphate soils in the humid tropics. The first chapters concern lowlands and their development in Indonesia. It appears that many of these lands become unfertile shortly after reclamation due to oxidation of pyrite,...
master thesis 1992
document
Raak, M.J. (author)
This report concerning the development of a new water management system in direct tidal swamps with acid sulphate soils with the Pulau Petal area in South Kalimantan as an example. The most important characteristic of acid sulphate soils is that the soil contains the mineral pyrite that oxidizes when the soil is aerated and produces sulphuric...
master thesis 1992
document
Van Asperen, L. (author), Riekerk, J.P. (author)
In de irrigatiepraktijk bestaat grote behoefte aan eenvoudige, automatisch werkende stuwkleppen, die bij een variabele afvoer een (nagenoeg) constante bovenstroomse waterstand kunnen handhaven. Een type bekend als de "Begemann" klep wordt veelvuldig toegepast, maar het nadeel van deze klep is, dat het verval erover betrekkelijk groot moet zijn...
master thesis 1989
document
Van der Kraan, A. (author)
De rivier de Hadejia in Nigeria stroomt over de goed waterdoorlatende bodem van het Tsjaadbekken. De grondwaterstand in het Tsjaadbekken ligt op 5 meter of dieper onder de rivierbodem. Er stroomt dus water af vanuit de rivier door de bodem naar het grondwater. Het is belangrijk te weten wat de grootte van het waterverlies door de bodem is ten...
master thesis 1989
document
Brandsma, N.J. (author)
In this study for a part of Polder 29, one of DDP's pilot polders, it has been determined to which extent the system of channels and structures have a drainage and irrigation capacity which meets the requirements for cultivation of High Yielding Varieties and recommendations have been made how to meet these requirements. Irrigation and drainage...
master thesis 1988
document
Nieuwpoort, R.P. (author)
Tijdens de ontwikkeling van plannen door Rijkswaterstaat om te komen tot een verbeterde Zuid-Willemsvaart, is op verscheidene momenten waterkrachtwinning ter sprake gekomen. Door toename van de vervallen, vanwege het verminderen van het aantal sluispanden, en door de toename van de debieten die noodzakelijk zijn voor de waterbeheersing in Noord...
master thesis 1987
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Liemburg, T. (author)
"Multi purpose project van kleinschalige waterkracht en irrigatie in het stroomgebied van de Moun Hou in Burkina Faso". De rapporten die hiervan onderdeel uitmaken zijn: - Deel I Vooronderzoek - Deel II Deelonderzoek fotogrammetrie - Deel III Deelonderzoek hydrologie - Deel IV Hoofdonderzoek Deel IV: Drie ontwerpvariabelen t.w. - damhoogte -...
master thesis 1986
Searched for: contributor%3A%22Brouwer%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)