Searched for: contributor%3A%22D%27+Angremond%2C+K.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 147)

Pages

document
Van Veldhoven, V.J.C.G.L. (author)
Als een schip dat naast een kade ligt op eigen kracht wegvaart, dan maakt het gebruik van zijn boeg- en hoofdschroef. Achter een draaiende schroef ontstaat een waterstraal. Achter een boegschroef ontstaat een waterstraalloodrecht vanaf het schip gericht. Deze waterstraal zal bij de afvaartmanoeuvre de kade raken. Indien de kade uit een kademuur...
master thesis 2002
document
Van Hoof, J.G.G. (author)
In deze studie is de invloed van golfdiffractie onderzocht op het golfveld achter een eiland in de Noordzee op 10 km uit de kust. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het aanleggen van een eiland voor de Nederlandse kust heeft consequenties voor deze kust. Door de...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Jansens, R. (author)
Filterconstructies hebben als doel constructies te beschermen tegen uitspoeling van grond en beschadiging door wateroverdrukken. Een granulaire filterconstructie bestaat uit een ofmeer lagen van granulairfiltermateriaal, die het onderliggende, loskorrelige basismateriaal tegenhoudt, maar het water doorlaat. Meestal wordt het criterium gehanteerd...
master thesis 2000
document
Tönis, I. (author)
Het Haringvliet is een zeegat dat deel uitmaakt van het Deltagebied. Vanaf 1950 zijn er een aantal grote ingrepen gedaan in de monding van het Haringvliet, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufterdam en de bouw van de Haringvlietdam met spuisluizen. Door deze ingrepen is de hydrodynamische situatie en daarmee de morfologie ingrijpend...
master thesis 2000
document
Forschelen, P. (author)
Vloeistofmechanica van de TU Delft. De experimenten zijn uitgevoerd onder gelijke condities als bij de onderzoeken van Paintal (1969) en De Boer (1998). Bij de onderzoeken is dezelfde bodemopbouw, hetzelfde bodemmateriaal en dezelfde aanleg van het testbed gebruikt. De meettechnieken waren bij de onderzoeken verschillend, maar hadden als...
master thesis 1999
document
Nieuwaal, E. (author)
DHV heeft een numeriek stromings- en sedimentatiemodel gebruikt voor een studie naar de de hydraulische, morfologische en ecologische effecten van spuien van water door de slufter "het Zwin" in Zee1and. Naar aanleiding van deze studie ontstonden enkele vragen met betrekking tot de modellering van sedimentatie en erosie op droogvallende platen....
master thesis 1999
document
Van der Veen, R.C. (author)
Afdekken van gifgasgranaten voor de kust van België. De bodem van de Noordzee en van vele andere zeeen en oceanen zijn in de loop der jaren vervuild met milieubedreigende stoffen. Er valt hierbij te denken aan wrakken met gevaarlijke lading, militaire dumpschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, munitiedumpgebieden en stortplaatsen van...
master thesis 1999
document
Scheffer, F. (author)
At the east coast of India, 20 kilometres north of Chennai, a new satellite port has been designed and is currently under construction. The project is called the Ennore Coal Port Project. Complete design and supervision of the construction is carried out by HASKONING Consulting Engineers and Architects. The objective of this graduation project...
master thesis 1999
document
Sweers, K.B. (author)
At the present day, the far field impact of coastal structures can be simulated beforehand with the aid of numerical models. The consequences of new coastal defence schemes can be visualised before they are applied in reality. Therefore, the objective of this study is on the one hand, to investigate the capabilities of the numerical model...
master thesis 1999
document
Veen, J. (author)
Physical and mathematical modelling of water injection dredging and fluidisation of a sand layer.
master thesis 1999
document
Van Herwijnen, E. (author)
Morphological changes of coastal areas are caused by sediment transport. Sediment transport is one of the most important subjects in coastal engineering research. Various models are available to predict the sediment transport rate as a function of wave height, current velocity and grain size. The reliability of these models is unknown, because...
master thesis 1999
document
Luning, P. (author)
Kennis van het gedrag van de Nederlandse kust is noodzakelijk voor een verantwoord kustbeleid op de lange en korte termijn. Tot nu toe wordt er bij het beheer van de kust gebruik gemaakt van modellen die de afslag voorspellen als gevolg van extreme condities. Wat er met het kustgebied gebeurt als gevolg van de gemiddelde condities kan nog niet...
master thesis 1999
document
Zuiderbaan, K.E. (author)
In 1944 because of the allied bombing of the island of Walcheren a number of dikes had breached and the island was flooded. The four breaches (Westkappelle, Nolle, Veere and Rammekens) were closed in 1944 and 1945 with a lot of improvisation. Also some caissons (phoenix caissons from the Mulberry harbours from the Normandy landings) were applied...
master thesis 1999
document
Van Eeten, S.A. (author)
In de baggerpraktijk gaat het vooral om de hoeveelheid zand die geladen kan worden en de tijd die daarvoor nodig is. Om de kosten van het project te kunnen bepalen, is een nauwkeurige schatting van het benodigde aantal beunladingen gewenst. Het bepalen of berekenen van porienvolumes in een beun levert de nodige problemen op. Daarom wordt vaak...
master thesis 1999
document
Jansen, M.J. (author)
In the early seventies the hydrocarbon development of the Beaufort Sea - McKenzie delta region started with the search for oil. To determine if hydrocarbon reserves were to be found a number of artificial exploration-islands were designed and built between 1973 and 1986. Artificial islands were chosen to function as drilling platforms because...
master thesis 1999
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Schouten, A.A. (author)
Een alternatieve methode voor erosiebestrijding. Een offshore pijpleiding die op de bodem van de zee gelegd wordt, is vaak onderhevig aan uitwendige krachten die de constructie kunnen beschadigen. Om zo'n pijpleiding te beschermen tegen deze krachten, kan de leiding worden ingegraven. In zand kan de ingraving gerealiseerd worden door de bodem...
master thesis 1999
document
Te Gussinklo Ohmann, D.B. (author)
Artificial nourishment is an often used measure along the Dutch coast. Advantages are, amongst others, the lower costs, no negative influence on recreation and in contrast to hard measure it does not have negative consequences for the adjacent coastal areas. A disadvantage is that in most cases a repetition of the nourishment will be necessary...
master thesis 1999
Searched for: contributor%3A%22D%27+Angremond%2C+K.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 147)

Pages